نيستا
شاید بتوان از همه چیز گفت و گفت تا سکوت ناگفته زندگی را به تصویر کشید
 
جمعه ۱۱ فروردین ۱۳٩۱ :: پرده ها را بکش

جمعه ۳ دی ۱۳۸٩ :: سلام

چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: چمدان

سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ :: بی خبر

شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩ :: قرمز

دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩ :: بریده بریده

دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩ :: کی مهربون تره؟

سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩ :: هیسسسسس

دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: وجدان

جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: کال

شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بی حساب

چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: اثبات

دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: کافی نیست

سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: خود زندگی

یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: می ریزد

پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ندیدن

دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هجاها

پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: گاهی هم می شود تکیه کرد

سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: فقط دست خودم

دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: خدا شفا بده

جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩ :: تو عالی هستی

چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩ :: کوچه های خورشید دار

سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩ :: فقط همون قدر

شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ :: رنگ چشاش

جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩ :: پاروش کن

سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: من معتقدم

یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩ :: ورق ، من خط خطی هامو پس می گیرم

شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ :: ببین که هست

دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩ :: سلام

سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ :: اینم آخریش

پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: نقطه

چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸ :: حریف نیستم م م

سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ :: ببین... هستم

یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: سردر نمیارم

جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸ :: یادت رفت

چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸ :: می ارزه

دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ :: شمع و زندگی

چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: مسیر

سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ :: کار و زحمت برای 52 لقمه نون

شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ :: عجب بازی هایی داره روزگار

جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸ :: حتما خدا بهتر می دونه

سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: چند روز

چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: تلخ نیستم

سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ :: لاک برای اینکه غرور پشتم باشه

دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸ :: عددها را می توان شمرد یا احساس را

یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ :: آدم ها چقدر فرق دارن با هم

چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: آیا شناخته ای نامم را

دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸ :: هنوز باید برم

یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: سخته ...سخت

جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸ :: اندازه ی یک آدم لطفا

چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: آن بالا

دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: بادبادک

یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: شاید آب شود احساست

چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: پاهای من

یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸ :: هم کلام

چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸ :: اینم نیستا

سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: نیستا کیست ، نیستا چیست

یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸ :: تو برداشته ای

جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸ :: درستش بد نیست! اما فقط درستش

سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: بازم دم همتون گرم

دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸ :: نیستایی که نمی شناسمش و یه دیوونه ی دوست داشتنی

یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸ :: ...

چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸ :: آشپزی و مداد رنگی

سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸ :: رنگ بزنم

دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸ :: تکنولوژی مرده شوری

سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ :: زیادیم یا زیادی هستیم

دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸ :: یلدا

یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸ :: خدای من باش

شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸ :: نمایشگاه

دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸ :: مال من

یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸ :: تولد مانلی جون

شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸ :: اذیت نشن

پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸ :: سیب من

چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: هر چی میگم گوش کنین ببینم

سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸ :: دکمه های اشتباه

دوشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸۸ :: همنشینی با پدر

پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸ :: احساس و غرور

چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸ :: ببخشید شما

سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: پاییز من

یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸ :: من و خنده و خدا و بارون

پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸ :: من از همه جا بیخبر چه گناهی کردم آخه

چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸ :: اینم عاقبت زیاد عاشق شدن

سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: پرفسور نیستا........احترام بگذارید

دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸ :: اینو گذاشتم اشتهاتون کور شه

یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸ :: بیاین ببینم تنهایی یاتونو ... چقدر الکی دوسشون دارین

پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ :: می خوام خوشحال باشین

چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: زرده منم اخماتونو وا کنین اخموها

سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: مهمه مگه

دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸ :: بی دل

یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸ :: اینجا بوی احساس میاد

چهارشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸۸ :: شاید تقصیر منه

سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: آرامشی که نیست هر چی فکر می کنم

یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: متنفرم از یه چیزایی

یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: خدا دلگیرم ازت

پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸۸ :: خدا می بینه

چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: حرف راست رو از کاسب ها بشنو

سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: خوبم باباجون

دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: یاد می گیریم

یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: آره خوب میشه دل ما

پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸ :: بد و نفرت انگیز

چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ :: ما شاید نمی دونیم

سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸ :: جیب پر از وزنه برای مانکن شدن

دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: نهار با رودرواسی

یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸ :: دقایق آخر

پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸ :: سخت اما ساده

چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: سخته بابا بودن

سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: وصیت نامه

دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: روح زندگی

یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: قول

یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: قشنگه یا ترسناک

پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸ :: مجهول بودن طرز تهیه املت

سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸ :: زن خان

دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: نشانه های بارز عقل

دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: عجله

یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸ :: قهرمان و من مبهوت اون

پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸ :: به به چه شرکتی

چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: خفه میشم

سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: حرف مردم

سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: قدم های بزرگ

دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: دله دیگه چی کارش داری

یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸ :: گاو در چمن

پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸ :: سفررررررررررررررررررررررررررررر

سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: خورشیدم خوبه

دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: می خونیم و خونده میشیم

پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸ :: گندت بزنن که مثل آدم نمی خوابی

سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸ :: خودسازی و دیوار

دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸ :: موش بگیرین پولدار شین بیچاره ها

یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸ :: خنده تموم میشه یا نه آخه

سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸ :: شادی من که یه عالمه رنگاش زندس

یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸ :: می تونی دنبال چی باشی تو

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ :: نوکر خدا بودن هم دل می خواد

یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ :: سفر خوش

دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: گمشده

یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: فقط همون عروسک پشمالوی مهربونم

چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ :: شوخی رو جدی نگیرین

یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸ :: سلام زندگی

پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸ :: زندگی بازیه.. منم اینو شنیدم

دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸ :: درست و غلط

پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸ :: Hurt

چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸ :: چشماتو که می بندی چی می بینی؟

سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ :: آشغال هوایی و بی خوابی بد

دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: وارونه

پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸ :: خودم و خودتون

چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸ :: ممنوع میگم

سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ :: آی تو

دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸ :: نقاشی

دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸ :: من چرا حالیم نمیشه نباید بخوام

دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸ :: پرواز ...

پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸ :: بی دل

چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: مسخره

دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: تلنگر

دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: دلتنگی چیه؟

شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸ :: دلتنگ

پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: جنگجو

دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: پدر

دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: نقش

چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: جرات

چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸ :: چگونه باید می خواستیم؟

پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ :: شعور

سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸ :: تموم شدنی

دوشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸۸ :: خواستن

یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸ :: تلخ

شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸

پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸ :: دمتون گررررررررررررررررررررررررررررم

چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸ :: موش بخورتت

سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸ :: فریاد

دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ :: یاد

شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ :: استخر، فال، رنگ عمری رو بدن

چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ :: سبزته

سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸ :: رها

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ :: دوست

یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: خالی

یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: عوضی

شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: خوش گذشت بهم

سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸ :: تو هم عین من دلت گرفته

سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸ :: جنگ

دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸ :: تقدیر

یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸ :: عذاب

یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸ :: مداد رنگی

شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸ :: شکار

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شخصیت شناسی

پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: فکر

چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: مار را چگونه باید نوشت؟

سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: بهشت و جهنم

دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: اعصاب معصاب ندارما

یکشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: 10 تفاوت ورزشگاه های انگلیس با ورزشگاه های ایران

پنجشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: متد های جدید کشتن شوهر

چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: داماد و مادر زن

چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: بازی

دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دجله

دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: جذاب ترین معادلات و نتایج عجیب

یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: خیانت

شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ترس

پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سکوت

چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شیرین تر

چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: قدم بعدی چیست؟

سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: آخر مورد علاقه بودن

دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: بی خیال

شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: مسابقه بزرگ

جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: اون روز

پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: اندازه من

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: فواید سیگار کشیدن

چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: مچاله

سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: زندگی یا خفقان

دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: بابا یه کم بخندین. گور بابای دردای بی درمون بی دندون

یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: من

شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ماجرای زن گرفتن کره خر...

شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ببخشید

جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: |استکان

جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: چرا نباید چشم از پسرها برداشت؟!

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: همین است

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: مرکز آموزش بزرگسالان برگزار می‌کند

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دلتنگ

چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: رهایم کن

دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ :: آرامش

یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸ :: تفاوت مدیریت در ایران و اروپا

یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸ :: هوس

جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸ :: بازنده

سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸ :: شکرت خدا

دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: خار

یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ :: اطمینان

شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸ :: دوستان عزیز این جمله ها رو می نویسم چون دوسشون دارم:

جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸ :: قانون های زندگی من

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ :: علت قبول نشدن در کنکور

دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸ :: عجب دنیای شده...

دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۸۸ :: اینم چند تا عکس از هفت سین تیراژه

پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ :: عید همه دوستای عزیزم مبارک

دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧ :: سبزه عید یعنی این...

چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧ :: آدم

سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧ :: شاید اشتباهی اومدم... اینجا دنیای من نیست.

دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧ :: دختر کم توقع !

چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧

سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧ :: 24 ساعت از زندگی پسرا!

دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧ :: بخشش

چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧ :: این آدم برفی ها رو نگاه کنین یاد بگیرین اگه برف اومد باید چی کار کنین

دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: یه کم بخندین

شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ :: راه و چاه

پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٧ :: بیرنگ

سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧ :: ترس

یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: میگم که...

یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: شیر

شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧ :: نمی تونن

پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: پاک

چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧ :: می دانم...

چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧ :: قصه خواب

دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧ :: و تمام

دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧ :: HERO

چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ :: چه زشتیم

سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧ :: زمین

دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧ :: این دختر افغانی به داشتن زیباترین چشم ها در دنیا معروف است

شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ :: معمای جذاب عشق لیلا و جنون

پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ :: محو

چهارشنبه ٩ بهمن ۱۳۸٧ :: من همینم

سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧ :: زندگی به روش آمریکایی

دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧ :: BECAUSE YOU LOVED ME

پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧ :: یه احساس خوب

چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧ :: سکه طلا

سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧

دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧ :: تقدیر

چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧ :: هتل کالیفرنیا

سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧ :: کلبۀ کوچک

دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧ :: امتداد

پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧

دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧ :: دلواپس

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ :: تظاد سایه ها

سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧

سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧

دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧ :: پرنده کوچیک من

چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧

چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧ :: بابا

پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧ :: این دوست داشتن نیست

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧ :: بودن

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧ :: چی شد؟

سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: من

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: موندن

یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧ :: پری

چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧ :: مادر

سه‌شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٦ :: عشق حقیقی

سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦ :: راز اینکه چه کسی مدل تابلوی مونالیزا بوده است فاش شد

شنبه ۱ دی ۱۳۸٦ :: انقلاب زمستانه

پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦ :: تاریخچه روز مادر

سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٥ :: تاوان سکه ای بی ارزش

یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥ :: براستی ما چقدر ثروتمندیم؟

پنجشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٢ :: دلم گرفته

یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٢ :: غلط

یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٢ :: طلايه هاي ناز

چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٢ :: نقش رنگين پاييزها

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸٢ :: نوسان

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸٢ :: خواب وحشي

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸٢ :: سكوت

پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۸٢ :: بي هوس

سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢ :: شب به خير

سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢ :: كوچه احساس

سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٢ :: ترنم

دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٢ :: فردا

دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٢ :: صدای باغ

یکشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٢ :: اوج

پنجشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٢ :: نان حق 
درباره وبلاگ
نیستا

شاید لازم نیست از خود بگوییم. شاید نیاز داریم شناخته شویم و بشناسیم. نمی خواهم بودنم را به اجبار عرضه کنم بر زندگی و زندگان...من همینم. هر که دوست دارد احساسم را اینجاست و هر که دوست تر دارد دوباره سر می زند و می پرسد چگونه ای! چه ساده می توان گفت و شنید

موضوعات
 
صفحات وبلاگ
نويسندگان
پيوندها
بهترين قالب هاي وبلاگ

RSS Feed