همین است

شاید نبایدها را رعایت نکرده ام

شاید احمقانه است افکار آرمانی ام...

باید جامعه پسند باشم نه من پسند.

آری، آری! یادم نبود. من که نباید خود باشم. باید در چارچوب قدم بردارم.

ای کاش می توانستم عادی باشم و بگویم: همین است

نیستا

/ 8 نظر / 2 بازدید
چهل درجه زیر شب

کاش میتوانستیم راحت زندگی کنیم راحت نفس بکشیم و راحت عاشق بشم مراقب خودت باش

رضا (عشق من شبنم)

گاهی وقتها چه ساده عروسک میشویم نه حرف میزنیم و نه شکایت مبکنیم فقط احمقانه سکوت میکنیم[گل]

شیمودا

افکار آرمانی بدنیستند شکستن چار چوبها باید به آرامی اتفاق بیفته وگرنه روی سرت آوار می شه باید آجرهاشو دونه دونه برداری سخته می دونم

محمد عباسی

نه نباید عادی باشی باید خودت باشی و آرمان هاتو حتی اگه دست نیافتنی باشه به همه بقبولونی همین کافیه