انقلاب زمستانه

عید کریسمس یا عید نوئل بلند ترین شب سال است. چنین شبی شب تعطیلی کافران به شمار

 می رود بدینگونه که همگان بازگشت خورشید را جشن می گیرند چرا که از آن پس روزها به مرور بلندتر می شود. در همین زمان است که جنگ بین پادشاه راج و پادشاه بلوط آغاز می شود و در این نبرد بلوط که نشان دهنده اوقات نورانی تر است برنده می شود.

در تقویم نژاد سلتی/ دروییدیک نیز چنین روزی به روز بی نام مشهور است. این روز در تقویم درخت دروییدیک روز میان سال قدیم و سال جدید است و علامت آن گیاه دارواش یا شیرینک است.

در حقیقت اکثر سمبل های متداول کریسمس از انقلاب زمستانه گرفته شده است زمانیکه مسیحیان قرون وسطی سعی می کردند افراد کافر را به دین بازگردانند(درخت همیشه بهار، دارواش، کنده یول- کنده بزرگی که شب میلاد بمناسبت آغاز مراسم عید درب بخاری منزل

می گذارند- و غیره).

/ 0 نظر / 4 بازدید