موندن

 

من خرابم چه خرابی         چشام اصلا نمی بینه

انگاری بود و نبودم            تا ابد بسته به اینه

این که باشی یا نباشی        این که باشم یا نباشم

اگه چشمات بگن آره          می تونم بازم رها شم

با تو بودن یعنی موندن        روی برگهای اقاقی

رفتن تو عین مرگه             نمی مونه چیزی باقی

بیا نازک تر از احساس         منو بازیچه خود کن

توی اوج این ترانه               اسمتو دوباره مد کن

من اگر از تو ببازم               بهتره تا تو نباشی

الهی تا دنیا دنیاست           بد و خوب همیشه باشی

/ 0 نظر / 2 بازدید