هوس

 

سفر یعنی من آغازم

مرا دریاب، احساسم

مراقب باش دلداده

نخشکد آن گل یاسم

نیایم از سفر روزی

ببینم یاس پژمرده

چه کس جای مرا پر کرد

بگو چشمت که را دیده

نگاهت سرد و تو خالی است

هوس هایت گره خورده

تمام حس و حالت را

یکی با ناز دزدیده

نیستا

/ 4 نظر / 3 بازدید
حورا

سلام. قشنگ بود. پست قبلی هم خیلی خوب بود [گل]