ببین... هستم

داری له میشی میون چیزهایی که هست و چیزهایی که داره میاد!

جا نیست!!!!

مجبوری بعضی چیزها رو بذاری کنار

مجبوری جا باز کنی

پس تا له نشدی این کارو بکن...

هی! حواست کجاست؟ وقت نیست!

 

...راستی.... اشتباه نکن... کلمه ها رو برعکس هم میشه خوند!

اینجا نه... تو دلت.

 

بهت که نمی گم میگی نیستی!

چشام! حرف  ....   حرف   .... حرف

خط کشی ها را رعایت کنید!!!!!

/ 28 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرامش

سلام نیستا جان خوبی دوست گلم ممنون که اومدی

سیاوش

داری له میشی میون چیزهایی که هست و چیزهایی که داره میاد! این جملت خیلی زیبا بود عکس زیبایی هم گذاشتی آپم وقت کردی بیا

تی تی

نه هنوززززززز حس نبشتنم نیست ببخش دیر اومدم پیشت یکم گرفتار بودم خوبی نیستا جون؟ چقد این عکسه نازه[قلب]

محمد(سلام بر زندگی)

تو مهربان بود ی ماجرا اما چه سخت تشنه جام محبت بودم سخن تمام نشد ختم ماجرا پیدا امید با تو نشستن تلاش بی ثمری بود چه کوشش شب و روزم سان شخم زدن روی سینه دریا و استغاقه به درگاهت گره به باد زدن و همچو کوفتن آب بود در هاون مرا رهکردی ؟ مرا به مسلخ سلاخان رها چرا کردی ؟ مرا که رام تو بودم اسیر دام تو بودم گذشتم از تو و آن پر فریب شهر بزرگ کنون کنار کویرم کویر بی باران و مهربانی این مهربانترین یاران تو کاش از این مردم ز مردم کرمان به قدر یک ارزن وفا و خوبی را به وام بستانی که مثل مهر درخشان شهر بخشنده و همچو مردم این ملک مهربان باشی تو ای بلای دل من بلند بالایم تو ای برازنده تو ا بلندتر از سروها و افراها تو بر تمام بلندان باغ بالنده بر این اسیر به غربت گذر توانی کرد ؟ بر این کویر نشین بر این ز مهر تو محروم نظر توانی کرد ؟ حمید مصدق[گل]

همایون رقابی

سلام گیجم کردی ... چی گفتی؟... من که نفهمیدم شاد باشید [گل][گل][گل][گل][گل]