غلط

غلط

عابري

         بر يك هوس

                          زانوي سنگي را شكست.

جاده اي

           بي خاطره

                        بر يك بيابان مي نشست.

خانه تنها مانده با شبخيز وهم...

رسم كوچيدن

                  پرستو را به غربت مي كشيد.

روح بي پايان سنگ

                           از چشمه ها

                                            حسرت چشيد.

يك كبوتر در قفس

                         پروازها را مي شنيد.

يك نفر

           خاموش

                      با خود مي نشست.

يك نفر

           بي حوصله

                          زنبق شمرد.

يك نفر

          بي هيچ فريادي ز دل

                                      قلبش شكست.

يك صدا

           بايد به غربت مي كشيد.

يك نفس

            بايد به ظلمت مي رسيد.

يك نفر

           بايد غلط را مي چشيد.

بره با رنگ رهايي

                          زنده شد.

گرگ با خوني دگر

                         پاينده شد.

يك قناري

              از هواي خوانه خواند.

يك فراري

               با فراست

                            تشنه شد.

پس بيا

         تا سايه ها را

                           بشكنيم.

پس بيا

        تا ناله ها را

                        بشنويم.

يك نفر

           بي هيچ فريادي ز دل

                                       قلبش شكست!!!!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
b@b@k

عزيزم خيلی قشنگه

محمد

این واقعا مال 82 ه؟![تعجب]